Arthopyrenia lyrata

Arthopyrenia lyrata

© Rick and Jean Seavey