Pertusaria pycnothelioides

Pertusaria pycnothelioides

© Rick and Jean Seavey