Pertusaria pycnothelioides ascus

Pertusaria pycnothelioides ascus

© Rick and Jean Seavey