Pertusaria pycnothelioides spore

Pertusaria pycnothelioides spore

© Rick and Jean Seavey